1. مسعود مهماندوست کتلر , علی اخترپور , مرتضی سالاری , اصلاح یک مدل رفتاری الاستو پلاستیک سخت شونده/نرم شونده کرنشی برای بتن پلاستیک , مهندسی عمران فردوسی , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰
  2. مرتضی سالاری , علی اخترپور , امین اکرامی فرد , وقوع پدیده شکست هیدورلیکی در هسته رسی مایل یک سد سنگریزه ای بلند واقع شده در دره‌ای تنگ , مهندسی عمران مدرس , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۱۰۹-۱۲۲
  3. ارش کمیلی , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز , سید محسن کرابی , بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع , مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸
  4. علی اخترپور , مرتضی سالاری , شبیه سازی عددی رفتار یک سد سنگریزه ای بلند با در نظرگرفتن پدیده شکست ذرات , مهندسی عمران شریف , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶
  5. نوید یگانه , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز , تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک -مهاری جهت مدلسازی عددی بر اساس داده های میدانی , مهندسی عمران مدرس , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۰۵-۱۱۶
  6. علی اخترپور , عباس سروش , مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۵۹-۱۷۲