1. حمید بلوری بزاز , علی اخترپور , سعید خرقانی , مدلسازی آزمون سه محوری زهکشی شده بر روی رس نرم با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک سخت شونده , دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
 2. ارش کمیلی , علی اخترپور , بررسی عددی انتشار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع , چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
 3. مهدی نائینی , علی اخترپور , مطالعه رفتار هیدرومکانیکی یک سد باطله محور ثابت , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
 4. امین اکرامی فرد , علی اخترپور , ارزیابی احتمال وقوع فرسایش داخلی در بدنه ی سد بیدواز اسفراین بر اساس نتایج ابزار دقیق , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
 5. منوچهر نیازمند , علی اخترپور , بررسی رفتار لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی بر روی پی آبرفتی , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
 6. مسعود مهماندوست کتلر , علی اخترپور , مرتضی سالاری , بررسی رفتار بتن پلاستیک در آزمایش سه محوری با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
 7. امین اکرامی فرد , علی اخترپور , رفتارنگاری سد بیدواز اسفراین در دوران ساخت و اولین آبگیری , دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
 8. مهدی نائینی , علی اخترپور , مطالعه اثر نفوذپذیری فونداسیون بر رفتار هیدرومکانیکی یک سد باطله بلندمرتبه محور ثابت , دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
 9. تهما رسولی تبار , علی اخترپور , بررسی تأثیر شدت و مدت بارندگی بر پایداری شیروانی های خاکی در شرایط اشباع-غیر اشباع , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
 10. حمیدرضا فتی , علی اخترپور , بررسی و ارزیابی وقوع روانگرایی در پی آبرفتی سدهای خاکی (مطالعه موردی سد شوریجه) , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
 11. مسعود مهماندوست کتلر , علی اخترپور , مرتضی سالاری , تعیین پارامترهای رفتار غیرخطی بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
 12. مهدیس دامغانی , محمود فغفور مغربی , علی اخترپور , حامد زارعی , طراحی سیستم نگهداری یک مغار نیروگاهی با استفاده از روش المان مجزا , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
 13. ارش احمدی , محمود فغفور مغربی , علی اخترپور , تحلیل اشباع و غیراشباع موقعیت قرارگیری خط نشت آزاد در سدهای خاکی , دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
 14. مرتضی سالاری , علی اخترپور , تحلیل تراوش و پایداری خاکریز حفاظتی مخزنی با پی آبرفتی عمیق (مطالعه موردی : طرح بار نیشابور) , کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
 15. محبوبه مرتضایی , علی اخترپور , صحت ‌سنجی تحلیل سازه‌ای در نرم‌افزار ژئوتکنیکی PLAXIS 2D , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
 16. مهدیس دامغانی , حامد زارعی , محمود فغفور مغربی , علی اخترپور , پیشنهاد سیستم نگهداری نیروگاه سد پیرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
 17. کیان گرجستانی , علی اخترپور , سعید ابریشمی , بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
 18. مهرداد مجد , علی اخترپور , محمدباقر نقیبی سیستانی , پیش بینی مقاومت فشاری بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی با استفاده از شبکه عصبی , International Conference on civil engineering Architecture and Urban Infrastructure , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۰۷
 19. مرتضی سالاری , علی اخترپور , تخمین تابع نفوذپذیری هسته نفوذناپذیر سد مسجد سلیمان با استفاده از داده های آزمایشگاهی و تحلیل های عددی بازگشتی , دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
 20. مرتضی سالاری , جعفر بلوری بزاز , علی اخترپور , کاربرد مهندسی ارزش در انتخاب نوع سازه آبی ( نمونه موردی: سد ذخیره ای گراتی اسفراین) , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 21. نوید یگانه , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز , مدل سازی قاب ساختمانی در FLAC2D و صحت سنجی نتایج با SAP , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
 22. علی اخترپور , علی ظهوریان , بررسی عملکرد لرزه ای یک سد خاکی در حال ساخت بر روی پی آبرفتی ضعیف (مطالعه موردی: سد مخزنی سومبار) , اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲
 23. امیرپارسا صدر , مهدی عجمی , علی اخترپور , بررسی کارایی پرده آب بند با استفاده از روش تحلیل تراوش در سد مخزنی استلج قزوین , اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲
 24. مرتضی سالاری , علی اخترپور , تحلیل عددی سه بعدی کوپل مکانیکی حرارتی رفتار یک سد بتنی وزنی در دوران ساخت (مطالعه موردی: سد اسدیه(رزه)) , اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲
 25. علی اخترپور , جواد کشاورز , جعفر بلوری بزاز , ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در سد مسجد سلیمان بر اساس نتایج ابزار دقیق , سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
 26. مرتضی سالاری , رضا نوروززاده , علی اخترپور , تحلیل عددی بازگشتی رفتار یک سدخاکی بلند در دوران ساخت (مطالعه موردی سد ارداک) , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
 27. علی اخترپور , علی ظهوریان , بابک صدیقیان آستانه , بررسی جایگزینی هسته رسی با دیوار آب بند بتن پلاستیک در بدنه سد مخزنی سومبار , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
 28. علی ظهوریان , علی اخترپور , علی خدایی , بررسی پاسخ لرزه ای یک سد خاکی به روش بلوک لغزشی نیومارک (سد مخزنی سنگرد) , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
 29. حسین پارسا صدر , حسین محمدزاده , علی اخترپور , مدل سازی نشت در بدنه و پی سد مخزنی روداب سبزوار به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار Seep/W , اولین همایش زمین شناسی فلات ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۰
 30. علی اخترپور , بررسی عددی کارآیی پرده تزریق در سد مخزنی سیاهو بیرجند , اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برقابی در ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 31. علی اخترپور , علی خدایی , غلیرضا ابراهیمی , علی ظهوریان , مطالعه عددی رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی به روش غیرخطی مطالعه موردی: سد شور کرمان , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۱
 32. علیرضا ابراهیمی , علی خدایی , علی اخترپور , بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی – سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۹